Організація харчування дошкільників

Головна>Освіта>Дошкільна освіта>Орrанiзацiя харчування

Організація харчування дошкільників

Організація харчування дошкільників
Рішенням виконавчого комітету від 28.10.2020 № 440 «Про затвердження
переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у
комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості
харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2020
році» (зі змінами) визначено перелік категорій дітей, що забезпечуються
безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти; показники
вартості харчування дітей, виходячи з вартості харчування дитини на
день; показники плати батьків за харчування дитини:

Безоплатне харчування

Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2021 році:

Діти-сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю;

діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

діти із сімей, в яких  сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

діти у  санаторних  закладах  дошкільної освіти (групах)  для  дітей  з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для  дітей з особливими освітніми потребами;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно     до пункту 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні документи,що підтверджують їх статус;

діти із сімей, які мають трьох і більше дітей; діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Вартість харчування

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт», ЗЗШ № 65 у період 01.01.2021-31.05.2021 та 01.09.2021-31.12.2021, виходячи з вартості харчування дитини на день

32 грн. 84 коп. - ясла, 50 грн. 18 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт», ЗЗШ № 65 );

61 грн. 34 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 86 грн. 98 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних  від туберкульозу (у тому числі ЗНВК санаторного типу «Злагода»);

44 грн. 40 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, 62 грн. 38 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

44 грн. 30 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 58 грн. 64 коп. - дитячий садок цілодобового перебування;

104 грн. 72 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

10 грн. 27 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 14 грн. 37 коп. - обід, 8 грн. 20 коп. - підвечірок;

15 грн. 67 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6 (7) років,                                        

21 грн. 97 коп. - обід, 12 грн. 54 коп. - підвечірок;

21 грн. 10 коп. - для учнів 1-4 класів ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназії «Контакт», які користуються пільгами;

120 грн. 54 коп. - для учнів 1-4 класів ЗНВК санаторного типу «Злагода».

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт», ЗЗШ № 65 в оздоровчий період 01.06.2021 - 31.08.2021, виходячи з вартості харчування дитини на день

36 грн. 12 коп. - ясла, 55 грн. 20 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт», ЗЗШ № 65);

67 грн. 46 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 95 грн. 68 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (у тому числі ЗНВК санаторного типу «Злагода»);

48 грн. 72 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, 68 грн. 62 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

48 грн. 72 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 64 грн. 50 коп. - дитячий садок цілодобового перебування;

115 грн. 18 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

11 грн. 30 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 15 грн. 80 коп. - обід, 9 грн. 02 коп. - підвечірок;

17 грн. 24 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6 (7) років,                                       

24 грн. 16 коп. - обід, 13 грн. 80 коп. - підвечірок.

Плата батьків за харчування дітей

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах  комунальних закладів загальної середньої освіти у період 01.01.2021 - 31.05.2021 та  01.09.2021 -  31.12.2021

За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

яка відвідує ясла - 19 грн. 70 коп., дитячий садок - 30 грн. 10 коп. (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт», ЗЗШ № 65); 

санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 26 грн. 64 коп.; санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 37 грн. 42 коп.;

ясла з групами цілодобового перебування - 26 грн. 58 коп.; дитячий садок - 35 грн. 18 коп.;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

дитини віком до 3х років - 6 грн. 16 коп. (сніданок), 8 грн. 62 коп. (обід),    4 грн. 92 коп. (підвечірок); дитини віком від 3х до 6(7) років - 9 грн. 40 коп. (сніданок),                                     

 13 грн. 18 коп. (обід), 7 грн. 52 коп. (підвечірок).

Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК «Світанок», Запорізької початкової школи"Прогрес" Запорізькому ліцеї № 34, Запорізької гімназії № 90, Запорізького НВОК № 110 ЗМРЗО, ЗНВК № 60 ЗМР ЗО, ЗНВК № 63 ЗМР ЗО, ЗЗНВК № 108, ЗНВК №№ 19, 42, 64, 68, 109, 111) у розмірі 60% від встановлених показників вартості харчування дитини в укладених на 2021 рік договорах про закупівлю послуг за результатами проведених процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України, але не більше 19 грн. 70 коп. за харчування дитини віком до 3х років і не більше  30 грн. 10 коп. за харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років.

 

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та  у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти в оздоровчий період 01.06.2021 - 31.08.2021

За  харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

яка відвідує ясла - 21 грн. 66 коп., дитячий садок - 33 грн. 10 коп. (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт», ЗЗШ № 65);

санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 29 грн. 30 коп., санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання-41 грн. 16 коп.;

ясла цілодобового перебування дітей - 29 грн. 24 коп., дитячий садок цілодобового перебування - 38 грн. 70 коп.;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини  із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

дитини віком до 3х років - 6 грн. 78 коп. (сніданок), 9 грн. 48 коп. (обід),  5 грн. 40 коп. (підвечірок);

дитини віком від 3х до 6 (7) років - 10 грн. 34 коп. (сніданок), 14 грн. 50 коп. (обід), 8 грн. 26 коп. (підвечірок).

Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», Запорізької початкової школи «Мрія», Запорізької початкової школи «Світанок», Запорізької початкової школи «Прогрес», ліцею № 34, Запорізької гімназії № 90, Запорізького НВОК № 110 ЗМРЗО, ЗНВК № 60 ЗМР ЗО, ЗНВК № 63 ЗМР ЗО, ЗЗНВК № 108, ЗНВК №№ 19, 42, 64, 68, 109, 111) у розмірі 60% від встановлених показників вартості харчування дитини в укладених на 2021 рік договорах про закупівлю послуг за результатами проведених процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України, але не більше 21 грн. 66 коп. за харчування дитини віком до 3х років і не більше 33 грн. 10 коп. за харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років.

 

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua