вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69037

тел. (061) 224-33-59
факс: (061) 32-52-20

e-mail: donmszap@ukr.net

Організація харчування дошкільників

Головна>Освіта>Дошкільна освіта>Орrанiзацiя харчування

Організація харчування дошкільників

Організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету від 17.11.2017 № 736 «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2018 році» (із змінами від 23.02.2018 №68).

Безоплатне харчування

Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2018 році: 

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
 • діти з інвалідністю; 
 • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
 • діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; 
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 №197/98; 
 • діти у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, 
 • у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах, у т.ч. інклюзивних) для дітей з особливими освітніми потребами; 
 • діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають відповідні документи, що підтверджують статус; 
 • діти із сімей, які мають трьох і більше дітей. 

Вартість харчування

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода» у період 01.09.2018-31.12.2018, виходячи з вартості харчування дитини на день: 

 • 25 грн. 47 коп. - ясла, 38 грн. 37 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика»); 
 • 47 грн. 60 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 66 грн. 96 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (у тому числі ЗНВК санаторного типу «Злагода»); 
 • 34 грн. 27 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання,
 • 47 грн. 79 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання; 
 • 34 грн. 30 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 44 грн. 77 коп. - дитячий садок цілодобового перебування; 
 • 83 грн. 70 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу; 

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням: 

 • 7 грн. 97 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 11 грн. 15 коп. - обід, 6 грн. 35 коп. - підвечірок; 
 • 11 грн. 99 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6(7) років, 16 грн. 79 коп. - обід, 9 грн. 59 коп. – підвечірок. 

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика» у період 01.09.2018-31.12.2018 

 • яка відвідує ясла - 15 грн. 28 коп., 
 • дитячий садок - 23 грн. 02 коп. (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика»); 

За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме: 

 • яка відвідує ясла - 15 грн. 28 коп., дитячий садок - 23 грн. 02 коп. (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика»); 
 • санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 20 грн. 56 коп.; санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 28 грн. 67 коп.; 
 • ясла з групами цілодобового перебування - 20 грн. 58 коп., дитячий садок - 26 грн. 86 коп.; 
 • у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням: 
  - дитини віком до 3х років - 4 грн. 78 коп. (сніданок), 6 грн. 69 коп. (обід), 3 грн. 81 коп. (підвечірок); 
  - дитини віком від 3х до 6(7) років - 7 грн. 19 коп. (сніданок), 10 грн. 08 коп. (обід), 5 грн. 75 коп. (підвечірок).