Цивільний захист

Цивільний захист

Нормативна база 

 • Кодекс цивільного захисту 
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» 
 • Наказ Міністерство освіти і науки України від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту 
 • Порядок створення захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138 
 • Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб`єктами господарювання 

Перелік документів з питань цивільного захисту, що розробляються закладами дошкільної, загальної середньої освіти 

 1. План основних заходів цивільного захисту на 201 __ рік 
 2. Наказ керівника закладу освіти «Про організацію та ведення цивільного захисту у 201__ році» 
 3. Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій 
 4. Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
 5. Iнструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій 
 6. План реагування на надзвичайні ситуації 
 7. Витяг з наказу «Про організацію та ведення цивільного захисту у 201__ році» (щодо створення об’єктових формувань цивільного захисту) 
 8. Схема оповіщення 
 9. Розпорядчий акт про створення фонду захисних споруд цивільного захисту 
 10. Книги обліку захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) 
 11. Паспорти захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) 
 12. План приведення захисної споруди у готовність 
 13. Акт технічної інвентаризації захисної споруди 
 14. Облікові картки захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) 
 15. Зняття захисної споруди з обліку захисних споруд 
 16. План евакуації населення (персоналу) 
 17. Карта (схема) до Плану евакуації населення (персоналу) 
 18. План евакуації матеріальних і культурних цінностей 
 19. Витяг з наказу «Про організацію та ведення цивільного захисту у 201__ році» (щодо створення тимчасових органів з евакуації) 
 20. Обсяги забезпечення населення і працівників формувань цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту 
 21. Режими радіаційного захисту населення 
 22. Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях 
 23. Заявка на функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту 
 24. Наказ про підготовку Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту 
 25. План проведення Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту 
 26. План проведення протипожежних тренувань 
 27. Наказ про стан готовності підприємства, установи, організації до вирішення завдань цивільного захисту 
 28. Наказ про підсумки проведення Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту 
 29. Журнал обліку протипожежних тренувань 
 30. Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту
 31. Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії) 

Пам'ятки 

 • Типова Інструкція першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, установ та організацій у разі загрози виникнення терористичного акту або диверсії 
 • Пам'ятка щодо дій в разі виявлення підозрілих предметів, що можуть бути використані для вчинення терористичного акту 
 • Пам'ятка населенню на випадок аварії на Запорізькій АЄС 
 • Пам'ятка щодо порядку укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 
 • «Дії населення при евакуації» 
 • Алгоритм дій при отриманні сигналу «Увага всім!» 
 • Катастрофічне затоплення

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua