Позашкільна освіта

Головна>Освіта>Позашкільна освіта

Позашкільна освіта

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.  (ст. 14 Закону України «Про освіту»).

Детальніше про мету і завдання позашкільної освіти на сайті МОН.

В системі позашкільної освіти м. Запоріжжя створено необхідні умови для самовизначення та самореалізації дітей та учнівської молоді міста. Це має позитивний вплив на формування моральних якостей підростаючого покоління, на отримання соціально-громадського досвіду, сприяє професійній орієнтації та розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді. Саме такі завдання вирішують 13 закладів позашкільної освіти міста. 

 

закладів

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua