Пожежна безпека

Пожежна безпека

Нормативні акти з пожежної безпеки 

 1. Правила пожежної безпеки в Україні (затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 №1417). 
 2. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 №974). 
 3. Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників (затверджені наказом МНС України від 15 січня 2018 №25). 
 4. Порядок спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей (затверджений наказом МНС, МСП, МОЗ, МОН України від 31 липня 2012 № 1061/468/587/865) 
 5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05.12.2019 №1021 "Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням".

Перелік документації з питань пожежної безпеки, що розробляються закладами освіти 

 1. Наказ про призначення особи, відповідальної за пожежну безпеку а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту. 
 2. Наказ про встановлення протипожежного режиму. 
 3. Навчання та перевірка знань з пожежної безпеки директора; особи, відповідальної за пожежну безпеку (посвідчення, протоколи). 
 4. Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу. 
 5. Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу. 
 6. Інструкція щодо заходів пожежної безпеки. 
 7. Інструкція, що визначає дії працівників щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу. 
 8. Інструкція для працівників охорони (сторожі, вахтери тощо), що визначає їхні обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму 9. Інструкція дій у разі виникнення (виявлення) пожежі. 
 9. Інструкція з експлуатації вогнегасників. 
 10. Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуацій.
 11. Плани евакуації учасників освітнього процесу на кожному поверсі, в кожному приміщені. 
 12. Журнал технічного обслуговування пожежних кранів-комплектів. 
 13. Акти випробувань гідрантів. 
 14. Акти заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок. 
 15. Журнал обліку вогнегасників. 
 16. Знаки безпеки. 

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua