Програми розвитку дітей дошкільного віку

Головна>Освіта>Дошкільна освіта>Програми розвитку дошкiльнят

Програми розвитку дітей дошкільного віку

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами.

Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»)

Програми розвитку дітей

  • Заняття 1. Дружні діти – мов квіти. Відео 
  • Заняття 2. Ввічливі слова творять дива. Відео 
  • Заняття 3. Разом об’єднатися — веселіше гратися. Відео 
  • Заняття 5. Діти ввічливі та чемні всім навколишнім приємні. Відео 
  • Заняття 6. Міст миру. Відео 
  • Заняття 7. Всім допомагати - вірних друзів мати. Відео. Картки 
  • Заняття 8. Кожна дитина - як в намисті перлина. Відео

Наступність між дошкільною та початковою освітою 

Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: питання та шляхи вирішення

З переходом загальної середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти. Неперервність здобуття людиною освіти є можливою за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними рівнями освіти.

Психологічно виваженому та успішному для дитини переходу від дошкільної до початкової освіти сприятимуть об’єднані зусилля педагогічних колективів закладів дошкільної і загальної середньої освіти та батьківської громадськості.

Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освіти віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи, доцільність використання учителями під час першого (адаптаційно-ігрового) циклу початкової освіти досвіду роботи педагогів закладів дошкільної освіти зі старшими дошкільниками. Ці актуальні питання обговорили наприкінці березня за круглим столом у Міністерстві освіти і науки України представники МОН, НАПН, ІМЗО, педагогічних вишів, обласних департаментів та освітяни, які опікуються дошкільною і початковою освітою.

На виконання рішення засідання складено план заходів на 2018 рік з питань забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, розроблено інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

18 квітня Міністерство освіти і науки за технічної підтримки Освітнього порталу «Педагогічна преса» організувало та провело Всеукраїнський вебінар «Забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти: впровадження освітньої програми «Впевнений старт» у практику роботи з дітьми старшого дошкільного віку». В режимі онлайн учасники розглянули, як підвищити якість дошкільної освіти, реалізовувати завдання наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах Нової української школи, а також нові нормативні вимоги до розроблення освітніх програм.

Також обговорювалися дидактико-методичні основи здійснення освітньої діяльності за оновленою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Вона була розроблена авторським колективом на чолі з доктором психологічних наук, завідувачем лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Піроженко Т. О.

Під час вебінару відбувалися прямі включення з регіонів – міст Слов’янська, Чернівців, Олександрії, Костянтинівки тощо. Упродовж включень своїм досвідом поділилися педагоги-практики, які впроваджували нову освітню програму «Впевнений старт» у цьому навчальному році.

Відео вебінару, презентації спікерів доступні за посиланням.

25 квітня у Міністерстві освіти і науки України під час наради для головних спеціалістів обласних департаментів освіти і науки та методистів закладів післядипломної педагогічної освіти розглянули питання оновлення нормативного забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти, забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти в умовах реформування Нової української школи, виконання у 2017 році Плану дій поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку. Серед інших питань учасники наради активно обговорили форму медичної довідки для зарахування дітей до дитячих садків, обсудили порядок створення, реорганізації та особливості функціонування й управління закладами дошкільної освіти в рамках нового Закону України «Про освіту».

Презентації виступів, доповідей, досвіду роботи педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи доступні за посиланням.

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua