Програми розвитку дітей дошкільного віку

Головна>Освіта>Дошкільна освіта>Програми розвитку дошкiльнят

Програми розвитку дітей дошкільного віку

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами.

Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»)

Програми розвитку дітей

1. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку 3-є видання 2023 р. "СОНЯШНИК" (Презентація)

2. Програма освіти дітей раннього та дошкільного віку «ОСВІТА І ПІКЛУВАННЯ / EDUCATION & CARE»

3. Програма "Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях"

4. Програма «ЗЕРНО ЛЮБОВІ»

5. Програма «СКАРБНИЦЯ ГАГАУЗЬКОЇ МОВИ, МОВИ МОЇХ БАТЬКІВ»

6. Програма  "Україна - моя Батьківщина"

7. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот

8. Програма "Українське дошкілля"

9. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"

Наступність між дошкільною та початковою освітою 

Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: питання та шляхи вирішення

З переходом загальної середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти. Неперервність здобуття людиною освіти є можливою за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними рівнями освіти.

Психологічно виваженому та успішному для дитини переходу від дошкільної до початкової освіти сприятимуть об’єднані зусилля педагогічних колективів закладів дошкільної і загальної середньої освіти та батьківської громадськості.

Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освіти віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи, доцільність використання учителями під час першого (адаптаційно-ігрового) циклу початкової освіти досвіду роботи педагогів закладів дошкільної освіти зі старшими дошкільниками. Ці актуальні питання обговорили наприкінці березня за круглим столом у Міністерстві освіти і науки України представники МОН, НАПН, ІМЗО, педагогічних вишів, обласних департаментів та освітяни, які опікуються дошкільною і початковою освітою.

Педагоги дошкільної освіти мають бути ознайомлені з програмою початкової школи та вводити у свої заняття навчальні елементи, які підготують дітей до 1-го класу. Вчителі початкових класів також мають знати дошкільну навчальну програму, щоб використовувати її складові в адаптаційний період.

18 квітня Міністерство освіти і науки за технічної підтримки Освітнього порталу «Педагогічна преса» організувало та провело Всеукраїнський вебінар «Забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти: впровадження освітньої програми «Впевнений старт» у практику роботи з дітьми старшого дошкільного віку». В режимі онлайн учасники розглянули, як підвищити якість дошкільної освіти, реалізовувати завдання наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах Нової української школи, а також нові нормативні вимоги до розроблення освітніх програм.

Також обговорювалися дидактико-методичні основи здійснення освітньої діяльності за оновленою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Вона була розроблена авторським колективом на чолі з доктором психологічних наук, завідувачем лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Піроженко Т. О.

Презентації виступів, доповідей, досвіду роботи педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи доступні за посиланням.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua