Інклюзивна освіта. ІРЦ

Інклюзивна освіта. ІРЦ

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються  в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

 

КОГО МИ ВВАЖАЄМО ОСОБАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення  її права на освіту.

 

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Інклюзивне освітнє середовище — сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей.

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 • Інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами.
 • Вища залученість батьків до процесу навчання.
 • Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів і подальшої інтеграції в суспільство, вступу до професійних і вищих закладів освіти.
 • Діти з особливими освітніми потребами мають змогу налагодити дружні стосунки з однолітками в школі та поза її межами та моделюють належні способи взаємодії з колективом.
 • В інклюзивних класах створено атмосферу спокійного прийняття відмінностей інших людей.

ОФІЦІЙНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • У грудні 2009 року Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Передусім йдеться про статтю 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в якій визначено обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти, тобто створення такого предметно-просторового спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками освітньного процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.

  5 липня 2017 року Президент України підписав ухвалений 23 травня цього ж року Закон «Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг». 

  5 вересня 2017 року було прийнято новий  Закон України “Про освіту”. З того часу діти з особливими освітніми потребами мають повне право здобувати освіту в усіх освітніх закладах, зокрема й безоплатно в державних та комунальних, незалежно від «встановлення інвалідності». Діти з особливими освітніми потребами мають право на:

 • дистанційну та індивідуальну форми навчання;
 • психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу; 
 • інклюзивні та спеціальні групи (класи) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти; 
 • «підлаштовані» для їхніх потреб групи (класи), тобто на відповідні архітектурні перепланування;
 • корекційних педагогів, тьюторів, психологів; 
 • адаптовані навчальні плани та програми, методи та форми навчання, ресурси спеціальної освіти, партнерство з громадою.

ПОТОЧНИЙ СТАН ІНКЛЮЗІЇ В ЗАПОРІЖЖІ

В питанні розвитку інклюзивного навчання м. Запоріжжя зробило потужний крок вперед.

У 2021/2022 навчальному році 74 заклади загальної середньої освіти    м. Запоріжжя (62,7% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти) організували інклюзивне навчання (порівняно у 2016-2017 н. р. – 8 шкіл). Для 723 (41,6% від загальної кількості дітей з ООП) дітей з особливими потребами (порушення зору, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелекту, із затримкою психічного розвитку) забезпечено  функціонування 373 класів (у 2018-2019 н.р. – 139 класів, у 2019-2020  н.р. – 239 класів, у 2020-2021 н.р. – 317 класів). З 01.09.2021 додатково створено  56 класів.

В інклюзивних класах навчається 9561 учень. Ця кількість дітей у декілька  разів перевищує дані п’ятирічної давнини.

У закладах дошкільної освіти станом на 1 вересня 2021 року здобувають освіту   89  вихованців із особливими освітніми потребами.

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ 

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) — це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

 

Інклюзивно-ресурсні центри:

 • проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги;
 • забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами.

Станом на вересень 2021 року у м. Запоріжжя створено та працює 7 інклюзивно-ресурсних центрів. Інклюзивно-ресурсні центри є у всіх районах міста, тож діти з особливими освітніми потребами та їхні батьки можуть отримати відповідні послуги за місцем проживання. 

Корисні посилання

 

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua