вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69037

тел. (061) 224-33-59
факс: (061) 32-52-20

e-mail: donmszap@ukr.net

Інклюзивна освіта. ІРЦ

Інклюзивна освіта. ІРЦ

Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання має покращити навчальне середовище, забезпечити потреби всіх учнів з повагою до їхніх здібностей та можливостей. 
Учителям та учням відкривається все розмаїття способів навчання, а його методи мають бути особистісно орієнтованими – з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливим потребами. 

Навчальні плани, програми, посібники для надання освітніх послуг дітям з особливими потребами

У закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя створена розгалужена мережа спеціальних класів, в яких навчаються, отримують комплекс корекційно-реабілітаційних заходів діти, які потребують соціального захисту (діти з вадами фізичного або розумового розвитку). 

За висновками інклюзивно-ресурсних центрів у 2018/2019 навчальному році буде сформовано 73 спеціальних класів для 817 дітей з затримкою психічного розвитку. 

В місті вжито суттєвих управлінських, організаційних, науково-методичних заходів, спрямованих на створення і розвиток інклюзивного освітнього середовища для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. 

У закладах загальної середньої освіти міста функціонуватимуть 136 класів інклюзивної освіти для 201 дитини з особливими освітніми потребами.