Інклюзивна освіта. ІРЦ

Інклюзивна освіта. ІРЦ

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються  в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх,  культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.


Докладніше про інклюзивну освіту:

 

КОГО МИ ВВАЖАЄМО ОСОБАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення  її права на освіту.

 

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Інклюзивне освітнє середовище — сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей.

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 • Інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами.
 • Вища залученість батьків до процесу навчання.
 • Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів і подальшої інтеграції в суспільство, вступу до професійних і вищих закладів освіти.
 • Діти з особливими освітніми потребами мають змогу налагодити дружні стосунки з однолітками в школі та поза її межами та моделюють належні способи взаємодії з колективом.
 • В інклюзивних класах створено атмосферу спокійного прийняття відмінностей інших людей.

ОФІЦІЙНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • У грудні 2009 року Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Передусім йдеться про статтю 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в якій визначено обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти, тобто створення такого предметно-просторового спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками освітньного процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.

  5 липня 2017 року Президент України підписав ухвалений 23 травня цього ж року Закон «Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг». 

  5 вересня 2017 року було прийнято новий  Закон України “Про освіту”. З того часу діти з особливими освітніми потребами мають повне право здобувати освіту в усіх освітніх закладах, зокрема й безоплатно в державних та комунальних, незалежно від «встановлення інвалідності». Діти з особливими освітніми потребами мають право на:

 • здобуття повної загальної середньої освіти за інституційною та індивідуальною формами навчання;
 • психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу; 
 • здобуття освіти в інклюзивних та спеціальних групах (класах) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти; 
 •  «підлаштовані» для їхніх потреб групи (класи), тобто на відповідні архітектурні перепланування;
 •  корекційних педагогів, тьюторів, психологів; 
 •  адаптовані навчальні плани та програми, методи та форми навчання, ресурси спеціальної освіти, партнерство з громадою.

ПОТОЧНИЙ СТАН ІНКЛЮЗІЇ В ЗАПОРІЖЖІ 2023 РІК

Вирішення проблеми рівного доступу до якісної освіти, сприяння реалізації прав на особистий розвиток дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти.


З метою реалізації державної політики в галузі освіти передбачено вжиття відповідних організаційно-управлінських заходів, які створюють цілісну систему забезпечення подальшого розвитку інклюзивного освітнього середовища для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.


Головною метою цих заходів є створення належних умов для надання доступу до освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, а саме запровадження стандартів доступності, подолання існуючих бар’єрів у створенні освітньо-реабілітаційного, корекційно-розвивального середовища
для задоволення освітніх потреб учнів з психофізичними вадами тощо. Завдяки консолідованій позиції всіх рівнів влади, благодійних організацій та державних інституцій стосовно провадження інклюзивної освіти місто Запоріжжя зробило потужний крок в забезпеченні рівного доступу дітей з особливими потребами до якісної освіти.

У структурі освіти міста створено розгалужену мережу закладів освіти, у яких діти з особливими потребами виховуються і здобувають освіту відповідного рівня у комплексі з реабілітаційними послугами: понад 70 закладів загальної середньої освіти з інклюзивними (408 класів, 788 учнів з особливими освітніми потребами) та спеціальними класами (88 класи, 901 особи з особливими освітніми потребами).

З метою забезпечення доступності закладів освіти міста для осіб з особливими освітніми потребами проводиться системна робота щодо створення умов для архітектурної, освітньої, фізичної доступності. На розвиток архітектурної доступності в міському бюджеті передбачається відповідне фінансування.

Для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, у закладах загальної середньої освіти вжито відповідних заходів, а саме:

 •  забезпечено безперешкодний доступ для учнів з інвалідністю до першого поверху – 62 заклади,
 • побудовано пандуси та поручні – 32 заклади,
 •  мають ліфт(підйомник) – 1 заклад,
 • спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з інвалідністю – 4 заклади.

Для навчання та реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату у окремих закладах освіти, інклюзивно-ресурсних центрах обладнано кабінети для занять ЛФК, придбано спеціальні меблі тощо.
Окремі заклади освіти мають обладнання, а саме:

 • загального корекційного призначення – 40 закладів,
 • обладнання для ресурсної кімнати – 11,
 • засоби корекції ігрової діяльності осіб з ООП різного віку та різними порушеннями психофізичного розвитку -41,
 • обладнання для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату та осіб зі складною структурою порушення – 19,
 • корекційні засоби навчання для осіб з порушенням опорно-рухового апарату, інтелектуальними порушеннями, порушеннями мовлення, в тому числі розладами аутистичного спектру – 18, 
 • обладнання для кабінету психологічної реабілітації – 17, обладнання для проведення уроків фізкультури, корекційних занять з лікувальної фізкультури, ритміки - 45.

Кабінети оснащені спеціальним спортивним інвентарем, тренажерами, столами-партами для візочників ін.

В питанні розвитку інклюзивного навчання м. Запоріжжя зробило потужний крок вперед.

У 2021/2022 навчальному році 74 заклади загальної середньої освіти    м. Запоріжжя (62,7% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти) організували інклюзивне навчання (порівняно у 2016-2017 н. р. – 8 шкіл). Для 723 (41,6% від загальної кількості дітей з ООП) дітей з особливими потребами (порушення зору, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелекту, із затримкою психічного розвитку) забезпечено  функціонування 373 класів (у 2018-2019 н.р. – 139 класів, у 2019-2020  н.р. – 239 класів, у 2020-2021 н.р. – 317 класів). З 01.09.2021 додатково створено  56 класів.

В інклюзивних класах навчається 9561 учень. Ця кількість дітей у декілька  разів перевищує дані п’ятирічної давнини.

У закладах дошкільної освіти станом на 1 вересня 2021 року здобувають освіту   89  вихованців із особливими освітніми потребами.

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ 

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) — це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

Інклюзивно-ресурсні центри:

 • проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги;
 • забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами.

Станом на вересень 2023 року у м. Запоріжжя створено та працює 7 інклюзивно-ресурсних центрів. Інклюзивно-ресурсні центри є у всіх районах міста, тож діти з особливими освітніми потребами та їхні батьки можуть отримати відповідні послуги за місцем проживання. 

Інклюзивно-ресурсний центр по Хортицькому району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Інклюзивно-ресурсний центр по Вознесенівському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Інклюзивно-ресурсний центр по Дніпровському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Інклюзивно-ресурсний центр по Заводському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Інклюзивно-ресурсний центр по Комунарському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Інклюзивно-ресурсний центр по Олександрівському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Інклюзивно – ресурсний центр по Шевченківському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Корисні посилання

 

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua