вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69037

тел. (061) 224-33-59
факс: (061) 32-52-20

e-mail: donmszap@ukr.net

Навчальні програми, підручники, посібники

Навчальні програми, підручники, посібники

Навчальні плани 

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує робочий навчальний план, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу. У Робочому навчальному плані конкретизується варіативний складник Базового навчального плану, що є складовою частиною Державного стандарту загальної середньої освіти відповідного рівня та навчального плану з типової освітньої програми.

Навчальні програми, перелік підручників 

Пелеліки навчальної літератури, навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України надається за посиланням →.