НУШ

НУШ

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. 

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Детальніше про реформу

Впровадження реформи

Новини, питання, статті – за посиланням на офіційному веб-сайті Нової Української школа.

Новий освітній простір 

 

 

Нормативно-правове забезпечення діяльності початкової освіти в 2018-2019 навчальному році

1. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року.

2. Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII).

3. Державний стандарт початкової освіти (затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87).

4. Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні
питання запровадження Концепції Нової української школи у
загальноосвітніх навчальних закладах 1-го ступеня».

5. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти (Наказ
МОН України від 21.03.2018 р. № 268).

6. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко.

7. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна.

8. Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу
(Листи МОН України від 18.05.2018  №2.2-1250 та від 21.05.2018 № 2.2-1255).

9. Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової
української школи (Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової
української школи»).

10. Лист МОН України від 02.04.2018 р. № 1/9-190 «Щодо скороченої
тривалості уроку для учнів початкової школи».

11. Лист МОН України від 22.05.2018 № 1/9-332 «Про поділ на групи під
час вивчення української мови»

12. Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2018/2019
навчальному році (Лист МОН України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415 «Щодо
вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у
2018/2019 навчальному році»)

13. Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від
21.09.2015 № 2/2-14-1907-15).

14. Наказ МОН України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні
питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах
Нової української школи».

15. Наказ МОН України від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти».

16. Наказ МОН України від 05.02.2018 № 97 «Про затвердження
Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання
педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і
2019/2020 навчальних роках».

17. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

18. Наказ МОН України від 18.04.2018 № 391 «Щодо обладнання
інноваційних навчально-тренінгових класів».

19. Наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого
класу у Новій українській школі».

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua