НУШ

НУШ

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. 

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Детальніше про реформу

Впровадження реформи

Новини, питання, статті – за посиланням на офіційному веб-сайті Нової Української школа.

Новий освітній простір 

 

 

Нормативно-правове забезпечення діяльності початкової освіти в 2023-2024 навчальному році

1. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року.

2. Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII).

3. Державний стандарт початкової освіти (затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87).

4. Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні
питання запровадження Концепції Нової української школи у
загальноосвітніх навчальних закладах 1-го ступеня».

5. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти (Наказ
МОН України від 21.03.2018 р. № 268).

6. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко.

7. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна.

8. Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу
(Листи МОН України від 18.05.2018  №2.2-1250 та від 21.05.2018 № 2.2-1255).

9. Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової
української школи (Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової
української школи»).

10. Лист МОН України від 02.04.2018 р. № 1/9-190 «Щодо скороченої
тривалості уроку для учнів початкової школи».

11. Лист МОН України від 22.05.2018 № 1/9-332 «Про поділ на групи під
час вивчення української мови»

12. Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2018/2019
навчальному році (Лист МОН України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415 «Щодо
вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у
2018/2019 навчальному році»)

13. Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від
21.09.2015 № 2/2-14-1907-15).

14. Наказ МОН України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні
питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах
Нової української школи».

15. Наказ МОН України від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти».

16. Наказ МОН України від 05.02.2018 № 97 «Про затвердження
Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання
педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і
2019/2020 навчальних роках».

17. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

18. Наказ МОН України від 18.04.2018 № 391 «Щодо обладнання
інноваційних навчально-тренінгових класів».

19. Наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого
класу у Новій українській школі».

20. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів , які здобувають освіту відповідно до нового державного стандарту базової середньої освіти

21. Щодо організації виховного процесу в закладах освіти в 2023/2024 навчальному році

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ МОН

МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ ПОЕТАПНО З 2022 РОКУ)

Навчально – методичне забезпечення 5-9 кл.

Як оформити свідоцтво про досягнення для 5-6 класів НУШ – методичні рекомендації МОН

На кінець навчального року учням 5-6 класів, які навчалися за програмою Нової української школи, учителі мають видати свідоцтва досягнень. Для багатьох освітян це буде перший досвід створення такого документу для школярів і школярок базової середньої школи.

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, були затвердженні 1 квітня 2022 року. Відповідний документ - ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Додаток 1 до цього наказу містить детальні роз’яснення щодо заповнення свідоцтва і зразки цього документа (Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.)

Зокрема, основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період, упродовж якого не здійснюють поточне та тематичне оцінювання.

Надана в додатку форма свідоцтва досягнень є орієнтовною, перелік предметів та інтегрованих курсів визначає заклад освіти відповідно до затвердженої освітньої програми.

Перед друком свідоцтва досягнень рекомендовано видалити зайві рядки або підкреслити назви курсів відповідно до освітньої програми закладу освіти.

У додатку є пояснення щодо того, як заповнювати графи свідоцтва:

  • характеристика навчальної діяльності (потрібно виставити відповідні позначки або вербальні характеристики навпроти сформованого вміння)

Зразок характеристики навчальної діяльності

  • характеристика результатів навчання (за переліком предметів, затверджених освітньою програмою школи, – з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів навчальних досягнень учня/учениці протягом року: рекомендують у класних журналах і в свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначати першу літеру (“В”, “Д”, “С”, “П”), що відповідає назві рівня досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів (Високий, Достатній, Середній, Початковий) або за допомогою виставлення відповідних балів).

Зразок характеристики результатів навчальної діяльності

Систему оцінювання результатів навчання в освітніх галузях “Мистецтво”, “Соціальна та здоров’язбережувальна”, “Фізична культура” рекомендують здійснювати на позитивному ставленні до кожного учня, враховуючи не рівень недоліків та прорахунків, а рівень особистих досягнень, зокрема сумлінність, старанність тощо.

За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитися від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів освітніх галузей “Мистецтво”, “Соціальна та здоров’язбережувальна”, “Фізична культура” або визначити власну шкалу оцінювання.

Тематичне оцінювання пропонують здійснювати на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета.

Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховують.

Семестрове оцінювання можна здійснювати за результатами контролю груп загальних результатів досягнень, відображених у свідоцтві.

Річне оцінювання здійснюють на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри.

У Додатку 2 (с. 10-11 документа) запропоновані критерії оцінювання. Вони є орієнтовними і можуть бути застосовані в частині, що відповідає очікуваним результатам навчання, визначеним відповідною навчальною програмою.

Орієнтовні критерії з кожного навчального предмета можуть міститися в навчальних програмах дисциплін і конкретизуються в освітній програмі закладу освіти.

Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) з якихось причин визначити неможливо, у класному журналі та свідоцтві досягнень, табелі навчальних досягнень роблять запис “не атестований(а)”.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку, розробленої на основі висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру, де зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

УКРАЇНСЬКИМ ШКОЛАМ ЗА КОРДОНОМ

ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ «РЕФОРМА НУШ: НОВИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ БАЗОВОЇ ОСВІТИ»

ПОРАДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua