Олімпіади, МАН, конкурси

Олімпіади, МАН, конкурси

  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності керівником Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів     з навчальних     предметів,    конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, олімпіад зі спеціальних дисциплін  та конкурсів   фахової   майстерності  (далі  -  олімпіади,  турніри, конкурси) є Міністерство освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011  № 1099 в редакції від 16.03.2021 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності».

З яких предметів проводяться шкільні олімпіади?

Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і  професійно-технічних навчальних закладів з таких навчальних предметів:

 • українська мова і література;
 • російська мова і література;
 • іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська);
 • правознавство;
 • історія;
 • економіка;
 • математика;
 • біологія;
 • географія;
 • астрономія;
 • фізика;
 • хімія;
 • екологія;
 • інформатика;
 • інформаційні технології;
 • трудове навчання;
 • педагогіка і психологія.

Олімпіади проводяться в чотири етапи:

I етап — шкільні (міжшкільні, училищні) на базі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, проводяться у жовтні;
II етап — районні (міські), проводяться в листопаді - грудні;
III етап — обласні, проводяться у березні;
IV етап — на державному рівні.

З якого класу можна брати участь у шкільних олімпіадах?

У I етапі шкільних олімпіад можуть брати участь усі бажаючі. Кількість учасників та класи, які можуть брати участь, визначає шкільний оргкомітет.

У  II етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь учні, що стали переможцями I етапу олімпіад. Відповідно до предмету визначається вік учасників:

 • українська мова і література: 7-11 клас
 • російська мова і література: 9-11 клас
 • іноземні мови: 8-11 клас
 • правознавство: 9-11 клас
 • історія: 8-11 клас
 • економіка: 9-11 клас
 • математика: 6-11 клас
 • біологія: 8-11 клас
 • географія: 8-11 клас
 • хімія: 7-11 клас
 • екологія: 10-11 клас
 • астрономія: 10-11 клас
 • фізика: 7-11 клас
 • інформатика: 8-11 клас
 • інформаційні технології: 8-11 клас
 • трудове навчання: 8-11 клас
 • педагогіка і психологія: 11 клас.
 • Учень молодшого класу може брати участь в олімпіаді для старших учнів. Старший учень не має права змагатися з учнями молодших класів.
 • Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах за умови, що строки їх проведення не збігаються.

 До участі в II, III та IV етапах олімпіади допускаються тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідних змагань. Кількісний склад учасників  кожного етапу визначає оргкомітет цього етапу.

 Окрім учнівських олімпіад проводяться Всеукраїнські конкурси фахової майстерності, олімпіади зі спеціальних дисциплін (серед учнів випускних груп професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів), Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів  — членів Малої академії наук України, Всеукраїнські турніри юних біологів, винахідників та раціоналізаторів, географів, економістів, журналістів, інформатиків, істориків, математиків, правознавців, фізиків, хіміків. За потреби можуть проводитись олімпіади, турніри, конкурси державного рівня з інших навчальних предметів, спеціальних дисциплін, наукових відділень, конкурси-захисти, а також спеціальні комплексні олімпіади, в тому числі й для учнів початкової школи.

Також, учні 9-11 класів можуть брати участь у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах. Кращі з числа переможців можуть бути допущені до участі в IV етапі відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного навчального року.

Які пільги дає участь в олімпіадах?

 Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України отримають додаткові бали до конкурсного балу для вступу у ЗВО.

Про конкурси

Організатором та координатором Всеукраїнських учнівських
олімпіад,  турнірів,  конкурсів з навчальних предметів,  конкурсів
фахової майстерності, олімпіад зі спеціальних дисциплін є Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут), на який
покладається   організаційно-методичне   забезпечення   проведення
відповідних змагань.

 З нормативними документи щодо Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів можна ознайомитися за посиланням:  imzo.gov.ua/vseukrayinski

 Мала   академія  наук  учнівської  молоді  -  профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є    дослідницько-експериментальний,   що   передбачає   залучення вихованців    (учнів,    слухачів)    до    науково-дослідницької, експериментальної,  конструкторської  та  винахідницької  роботи в різних галузях науки,  техніки,  культури  і  мистецтва,  а  також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої  реалізації  та  розширення  наукового  світогляду,
організацію змістовного дозвілля.(Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 №90«Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді»).

 

Щорічний Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН відбувається під егідою Міністерства освіти і науки України (далі - МОН). Організацію І і ІІ етапів здійснюють місцеві органи управління освітою; координують їх проведення територіальні відділення МАН України. Оператором ІІІ етапу є Національний центр «Мала академія наук України».

Всеукраїнський  конкурс-захист  науково-дослідницьких робіт проводиться в три етапи:

  I (перший) етап - районний (міський, об’єднаної територіальної громади);   

   II  (другий)  етап - обласний (в Автономній Республіці Крим -
республіканський, у містах Києві та Севастополі - міський);

    III (третій) етап - на державному рівні (Всеукраїнський (фінальний) – у м. Києві).

 Строки, місце проведення ІІІ етапу Конкурсу, переліки наукових секцій, в яких він проводиться, а також строки подання необхідної документації та інші умови, передбачені Правилами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, визначаються наказом Міністерства науки і освіти України за поданням НЦ «Мала академія наук України».

ІІІ етап Конкурсу проводиться в таких наукових відділеннях:

 • літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;
 • мовознавства;
 • філософії та суспільствознавства;
 • історії;
 • наук про Землю;
 • технічних наук;
 • комп’ютерних наук;
 • математики;
 • фізики та астрономії;
 • економіки;
 • хімії та біології;
 • екології та аграрних наук.

Перелік наукових секцій, в яких проводиться ІІІ етап Конкурсу щороку визначається МОНУ за поданням НЦ «МАНУ» і затверджується наказом МОНУ.

 

Графіки постерних захистів 2023

grafik-roboti-

 Всеукраїнські конкурси  фахової  майстерності,  олімпіади  зі спеціальних  дисциплін  проводяться  щороку  серед учнів випускних груп  професійно-технічних  навчальних  закладів   і   міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

 Конкурси з навчальних предметів проводяться у  кілька  етапів відповідно   до  їх  правил  (умов),  які  затверджуються  наказом МОН.  II  етап конкурсів з навчальних предметів проводиться, якщо   це   передбачено    відповідними    правилами    (умовами), затвердженими наказами МОН.     Оргкомітети III етапу конкурсів розглядають заявки учасників, результати  їх  виступів  у  II  етапі й надсилають запрошення для подальшої участі в змаганнях у визначені цими правилами  (умовами) строки. Оргкомітети IV   етапу   конкурсів   з  навчальних  предметів розглядають заявки учасників, результати їх виступів у III етапі й
надсилають  запрошення  для  подальшої  участі  у фінальному етапі
змагань. Фінальний етап конкурсів проводиться на державному рівні.

 Всеукраїнські турніри    юних   біологів,   винахідників   та раціоналізаторів  (навчальний  предмет   -   фізика),   географів, економістів,  журналістів  (навчальні предмети - українська мова і література),  інформатиків,  істориків, математиків, правознавців, фізиків, хіміків проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. Переможців Всеукраїнських турнірів визначають за результатами
командної  першості.  Якщо  змагання  відповідного  етапу  турніру
проходили в особистій першості,  переможці визначаються відповідно
до правил (умов) проведення турніру. Турніри, як правило, проводяться у два етапи:

     I (перший)   етап   -   між    командами    загальноосвітніх, професійно-технічних  навчальних  закладів  на  районному та (або) обласному рівнях;

     II (другий) етап - фінальний - на державному рівні.

 Всеукраїнські  учнівські  олімпіади  з  навчальних предметів, турніри,  олімпіади  зі  спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності   не проводяться   під  час  надзвичайних  ситуацій природного  та  техногенного  походження, карантину, запровадження протиепідемічних   заходів   та  інших  обставин,  які  об’єктивно унеможливлюють  їх  проведення (далі - надзвичайні обставини). Під час  дії  надзвичайних обставин Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних    дисциплін,    конкурси   фахової   майстерності   та  конкурси-захисти  науково-дослідницьких  робіт  можуть проводитися винятково  у  заочній  (дистанційній) формі.

 Міністерства освіти і науки України  забезпечує  контроль  за  дотриманням  вимог Положення  при  проведенні  всіх  етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад, турнірів і конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі
спеціальних   дисциплін,   конкурсів   фахової   майстерності   та
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Інформацію щодо  інших Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсів можна дізнатися за посиланням: https://imzo.gov.ua

щодо всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за посиланням: http://udcpo.com.ua

 

 

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua